Nasze lokalizacje

DESERY Z PAVLOVE ZNAJDZIECIE TUTAJ

mapboxgl.accessToken = 'pk.eyJ1IjoiYWRpbW9wbCIsImEiOiJja2MwZ2Q3ZmUxMHdlMzBuNHpoMmljNWY3In0.NXoFylVAuBnTwkwutuW-aA'; var map = new mapboxgl.Map({ container: 'map', style: 'mapbox://styles/mapbox/light-v10', // stylesheet location center: [21.05, 52.225], // starting position [lng, lat] zoom: 11, // starting zoom color: '#ff0000' }); map.addControl(new mapboxgl.NavigationControl()); var marker = new mapboxgl.Marker({ color: '#CDA541' }) .setLngLat([21.0784591, 52.2341463]) .setPopup(new mapboxgl.Popup().setHTML("

⇾ PAVLOVE ⇽
WARSZAWA
ul. Ostrzycka 2/4

")) .addTo(map); var marker = new mapboxgl.Marker({ color: '#CDA541' }) .setLngLat([21.079435600537224, 52.245871449999996]) .setPopup(new mapboxgl.Popup().setHTML("

⇾ PAVLOVE ⇽
WARSZAWA
ul. Grochowska 250

")) .addTo(map); var marker = new mapboxgl.Marker({ color: '#CDA541' }) .setLngLat([21.011675007125604, 52.252964]) .setPopup(new mapboxgl.Popup().setHTML("

⇾ PAVLOVE ⇽
WARSZAWA
ul. Rybaki 3

")) .addTo(map); var marker = new mapboxgl.Marker({ color: '#CDA541' }) .setLngLat([21.071816144907295, 52.1874556]) .setPopup(new mapboxgl.Popup().setHTML("

⇾ PAVLOVE ⇽
WARSZAWA
ul. Jeziorna 4

")) .addTo(map);
Ostrzycka 2/4

WARSZAWA

 
Pn-Nd 10:00 - 20:00
Grochowska 250

WARSZAWA

 
Pn-Nd 10:00 - 20:00
Rybaki 3

WARSZAWA

(MULTIMEDIALNY PARK FONTANN) 
Pn-Nd 10:00 - 20:00
Jeziorna 4

WARSZAWA

(PLAŻA JEZIORKO CZERNIAKOWSKIE) 
wkrótce otwarcie :)